czwartek, 26 lutego 2015

Zaproszenie. Promocja książki pt. Neolityczne siekiery i topory ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku

 W dniu 10 marca 2015 roku, w siedzibie Muzeum Mazowieckiego w Płocku nastąpi premiera wydawnicza książki autorstwa Zbigniewa Miecznikowskiego pt. Neolityczne siekiery i topory ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku. To niezwykłe dzieło porusza temat zupełnie nieznany zwykłym mieszkańcom naszego regionu z historii okresu określanego mianem neolitu. Chodzi dokładnie o zachowane 61 zabytków  w postaci siekier i toporów stanowiących bezcenny zbiór kolekcji tejże znamienitej instytucji.

Główne okładki książki.
Opisana przez autora w opracowaniu kolekcja przez lata gromadzona w muzeum nawiązuje do najstarszych społeczności rolniczo-hodowlanych, zaliczanymi do cyklu kultur naddunajskich, a następnie z kulturą pucharków lejkowatych, kulturą amfor kulistych i na końcu z wyznaczającą koniec neolitu i początki epoki brązu kulturą ceramiki sznurowej.

Książka Miecznikowskiego-archeologa z Działu Archeologii Muzeum Mazowieckiego  moim skromnym zdaniem wypełnia ogromną lukę w niewiedzy z tej dziedziny nauki. Tym bardziej, że wymienia okoliczności zdobycia  i stan zachowania tutejszych zbiorów.

Eleganckie wydanie dzieła liczącego 175 stron z pięknymi ilustracjami zabytków na czarnym tle, rycinami i załączonymi mapkami dodaje wartości wręcz bibliofilskiej. [...]. Do tego twarda okładka i merytoryczny opis zagadnienia zasługuje na pełny szacunek ewentualnych czytelników.

Serdecznie polecam.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz