środa, 5 lipca 2017

W Rogalińskim Parku Krajobrazowym

Dobrze jest wrócić w miejsca, które się tak naprawdę nie opuściło. Żyją w człowieku jego oddechem, biciem serca, pamięcią i sentymentem. A powiew ich bliskości nadal trwa w jego codziennościach, choćby przytłaczały go ciężarem i nieznośnymi stanami bytu. To one dają siłę, by przetrwać złe dni, i zażegnać smutek.
Sędziwe dęby szypułkowe z łanami dzwonków w rezerwacie ''Krajkowo'',w Rogalińskim Parku Krajobrazowym.

niedziela, 2 lipca 2017

Głos polskich naukowców-wciąż aktualny...

Oto głos polskich naukowców, którzy się ordynarnie nie sprzedali. Oni znają immanentną wartość przyrody Puszczy Białowieskiej, Puszczy Karpackiej i innych kompleksów leśnych w Polsce, które teraz są rżnięte na potęgę przez zielone mundurki leśników z Korporacji Lasów Państwowych! Zamieszczam z wyrazami szacunku dla odwagi i głębokiego humanizmu naukowców z sercem... Dalszy komentarz jak mniemam jest zbyteczny.


poniedziałek, 12 czerwca 2017

Łazęga po nadwiślańskiej sawannie

Nie trzeba wyjeżdżać tysiące kilometrów za granicę, aby ujrzeć piękno sawanny. Na obszary sawannowe rodem z dalekiej Afryki można bez trudu trafić na środkowym przywiślu. Porastają one tereny zalewowe wzdłuż obu brzegów Wisły, sukcesywnie zajmując ugory rolnicze, i resztki zdziczałych sadów po osadnikach olenderskich, jak i po opuszczonych siedliskach dawnych powodzian.

Droga na zalewiska Wisły, głogowo-tarninowe pod Płockiem.

poniedziałek, 5 czerwca 2017

Wiślane skarby dzikości-kępy i nadbrzeżne ramiona odnóg

Wisła to nie tylko główny nurt rzeczny, wspaniałe bystrza z kamienistym dnem, czy szeroko rozlana panorama leniwie płynących wód. O jej niezwykłości stanowią zarówno szerokie zakola, jak i meandry z warkoczykującymi rozlewiskami rozcinające rzekę na wiele ramion i odnóg. Czasem tak, jak kalka wyżłobionej maciupeńkimi żyłkami delty, lub ujścia wielkich rzek. A mimo to prawdziwy nurt wciąż zachowuje swój kręgosłup w swoim środkowym, albo dolnym odcinku, który podąża uparcie przed siebie.

Piaszczyste łachy na środkowej Wiśle.


poniedziałek, 22 maja 2017

Promocja książki pt. Płockie mosty na Wiśle

W dniu 30 maja 2017 roku w siedzibie Towarzystwa Naukowego Płockiego nastąpi promocja wydawnicza poświęcona historii płockich mostów na Wiśle, autorstwa Piotra Gryszpanowicza. Dzieło zaliczyć można do prac z dziedziny historii techniki. Jak sądzę, poruszać będzie wielorakie kwestie z samym powstawaniem kilku mostowych przepraw przez rzekę, jej budowniczymi, oraz ich losami na przestrzeni mijających lat. W tej publikacji swoje miejsce znajdą także sylwetki różnych osób, w tym inżynierów. konstruktorów i wojskowych połączonych życiowo z tymi mostami.  Całość urozmaicą liczne fotografie mostów i opowieści około-mostowe nierzadko mało poznane, czy już zapomniane.

Główna okładka książki.

piątek, 19 maja 2017

Nadrzeczne wikliny i uroki wierzbowych gajów

Na przywiślanych terenach zalewowych jest kilka takich miejsc, które z upodobaniem lubię nawiedzać. Szczególnie wiosną i późnymi jesieniami, kiedy dobrostan kolorów nasyca moje oczy aż w nadmiarze. Należą do nich wiślane starorzecza dyskretnie ukryte w łęgowych lasach, oraz stare odnogi rzeczne porośnięte wspaniałymi wiklinowiskami zalane przyborem wód stojących, czasami aż do połowy czerwca. Tam właśnie łosie, sarny i dziki mają względny spokój i potrzebne im ustronia.

Fragment wiślanego starorzecza z bystrym nurtem Wisły...