niedziela, 11 grudnia 2011

Film dokumentalny - "Zapomniani sąsiedzi"

Poniżej przedstawiam dzieło filmowe kolegów Tomasza Kowalskiego i Michała Umińskiego prezentujące życie codzienne kolonistów niemieckich wraz z ich polskimi sąsiadami na ziemi sierpeckiej i nie tylko.Intencją autorów była próba ukazania współczesnemu widzowi realnych kontaktów międzyludzkich,jakie wówczas panowały.Szczególnie w małych lokalnych społecznościach,znających się od zawsze.
Ten fabularyzowany dokument może niejako w tym dopomóc.Od widza zależeć będzie jego osobisty odbiór;zarówno ten krytyczny jak i przychylnie zrozumiany.Dla mnie ma on wartość historyczną.Dlatego za zgodą autorów pozwalam sobie na jego zamieszczenie.Bezcenne są zawarte w nim autentyczne wspomnienia naszych rodaków żyjących wtedy z sąsiadami niemieckich kolonistów.
Przyznam,że jest w tym i moja walka,aby własną nieufność w pewien sposób ukorzyć.Niemiec zawsze kojarzy mi się ze śmiercią mojego pradziadka w obronie Modlina i wywózką reszty rodziny na przymusowe roboty do Królewca...O tym zawsze będę pamiętać.Moje zadrużne idee mocno mnie w tym utwierdzają.
Lecz jako regionalista powinnością moją jest,aby to,co w historii się zachowało pokazywać i propagować.To część mojej narodowej-polskiej spuścizny.
Dzięki moim kolegom mam taką sposobność. Reszta zależy od indywidualnych uczuć i myśli moich czytelników.
Film już niedostępny na YouTube
Autorom filmu dziękuję za tę okazję.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz