czwartek, 3 kwietnia 2014

Promocja 5 numeru półrocznika regionalistycznego Nasze korzenie

   25 marca 2014 roku o godz.17.00 w siedzibie Muzeum Mazowieckiego w Płocku nastąpiła długo oczekiwana promocja kolejnego numeru periodyku pt. "Nasze korzenie". Tym razem tematem przewodnim czasopisma są koloniści niemieccy oraz zawiłe koleje ich pobytu w naszym regionie. Z uwagi na niełatwą historię, która dzieli nasze nacje, autorzy kilkudziesięciu artykułów pokusiło się o ukazanie wielopłaszczyznowych przykładów jakie miały miejsce na przełomie ponad dwóch minionych wieków. Dzięki czemu potencjalny czytelnik ma uczciwy wgląd na zrewidowane fakty naukowe.

Strona tytułowa najnowszego numeru Naszych korzeni.
 Zaletą najnowszego numeru "Naszych korzeni" jest jego urozmaicona tematyka. Zresztą jak zawsze. Znajdziemy w nim kilka bardzo odważnych publikacji, które dotyczą między innymi kontrowersji odbudowy i renowacji zamku gostynińskiego pióra Przemysława Nowogórskiego.Autor w bardzo dosadny acz poparty mocnymi argumentami obala mit tzw. odbudowy warowni w Gostyninie, nazywając ją farsą i nieporozumieniem wobec sztuki konserwatorskiej. Polecam ten tekst wyjątkowo gorąco... Innym głosem sprzeciwu jest artykuł Gunthera Guchsa- Niemca mieszkającego w grodzie nad Osetnicą opowiadającego o swojej pasji  ratowania cmentarza ewangelickiego w tym mieście. Poznajemy w nim samego Gunthera , jego nietuzinkowe koleje życiowe, wnet i historię Mazowsza Gostynińskiego, z którym się tak mocno zżył.

Tomasz Kordala- redaktor naczelny Naszych korzeni podczas wręczania okolicznych medali państwu Furmańskim z Płocka - stoją z prawej.
Zawartość ''Naszych korzeni.''.
   Artykuły Michała Umińskiego oraz Krzysztofa Kłodawskiego wpisują się w ramy niniejszego numeru. Pierwszy z nich opisuje w rzetelny i bezstronny sposób codzienne życie kolonistów niemieckich z Maszewa, nie pomijając przy tym również bestialstwa i antypolskich przypadków tychże mieszkańców. Co prawda, były to odosobnione przykłady, lecz i o nich autor nie zawahał się wspomnieć. Warto o tym pamiętać. Drugim tekstem nie mniej frapującym jest doskonały szkic z życia codziennego ewangelików z XIX i początków XX wieku na Mazowszu i Ziemi Dobrzyńskiej.Artykuł jest doskonałą formą edukacyjną na temat społeczności ''naszych''ewangelików dla osób zupełnie nie obeznanych w tej kwestii. Zasługuje zatem na szczególne zapoznanie się z jego treścią. W kilku punktach może być zaskoczeniem dla miłośników historii i np. jadłospisu kolonistów.

Gunther Fuchs- w okularach z zabytkowym sprzętem przekazanym Muzeum Mazowieckiemu w Płocku podczas promocji ''Naszych korzeni'' .
Historia...
   Jednym z ostatnich teksów poświęconym tematyce kolonistów niemieckich jest niewielki objętościowo artykulik Krzysztofa Zadrożnego o ewangelickim cmentarzyku ze wsi Miałkówek. Uważam go za bezcenny dokument lokalny, z którym powinien się zapoznać każdy mieszkaniec Ziemi Gostynińskiej. Innym jakże ważnym tekstem tegoż samego autora jest artykuł pt. Kajetan Wawrzyniec Baliński. Osoba Balińskiego przez ostatnie lata była zupełnie zapomniana, jakby czas niepamięci wtargnął w ludzką świadomość o bohaterach narodowych, którzy walczyli o niepodległość ojczyzny... , i trwała po obecny czas! Sądzę, że w ostatnim momencie osoba pułkownika Balińskiego na nowo ożyła. Ten niezwykły człowiek walczył pod Waterloo [ 18.VI.1815 r.}, gdzie zostaje ranny. Osłaniania także marsz  Napoleona na Paryż, Uczestniczy w Powstaniu Listopadowym 1830 roku za co odznaczony jest Orderem Virtuti Militari. To niektóre z ciekawszych wątków  o Balińskim pochowanym  na cmentarzu w Jeżewie w powiecie sierpeckim.

   Kolejnymi perełkami pisma są artykuły Grzegorza Chabowskiego o żołnierzu płockiej ziemi Władysławie Miąsku. Tenże uczestniczy w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 i to na froncie wschodnim. Wielokrotnie ranny powraca do domu na przepustce, gdzie ginie zamordowany w okolicach Łącka do dziś w nieznanych okolicznościach. ...  Z kolei Marcin Skowroński postarał się o przedstawienie pobytu we dworze  Piwnickich w Sikorzu znanych pisarzy i poetów. Gościli w nim tak znamienite osoby jak: Julian Tuwim, Tadeusz Dołęga-Mostowicz oraz Antoni Słonimski. Artykuł po prostu świetny! Jeśli ktoś ma odrobinkę czasu polecam tam pojechać i poczuć klimat artystycznych uniesień tego miejsca.

Artykuł o pułkowniku Balińskim...
Dzielni regionaliści z ''Naszymi korzeniami '' :)
   Z dziedziny judaistyki polecam artykuły Gabrieli Nowak o postaci profesora i lekarza Altera Bera z Płocka. Autorka w szczegółach znanych jej źródeł ukazała biogram płocczanina, jego losy w czasie okupacji niemieckiej w naszym kraju oraz oddanie z jakiego był znany dla chorych. Jak porządnym był człowiekiem Alter Ber niech zaświadczy podany przez autorkę pewien epizod z 1956 roku. W Krynicy miał miejsce zjazd uczonych specjalizujących się w zakresie pawłowizmu. W Zjeździe uczestniczył szef Kursów Przygotowania Obronnego w Łodzi generał Ogórcow. Ponoć w czasie dyskusji wystąpił profesor Ber i zapytał Ogórcowa , czemu nie mówi on po polsku, mimo, że już 10 lat nosi mundur polskiego generała. Efektem tego wystąpienia było skreślenie Bera przez Radę Naukową Wydziału Lekarskiego w Łodzi z listy profesorskiej. Drugim tekstem łączącym się z Alterem Berem są  wspomnienia z okupowanego Płońska [1941-1942],  gdzie profesor przebywał. Cały tekst powstał na postawie zachowanych wspomnień prof. Artura Bera spisanych w 1960 roku  Polecam.

Regionaliści i badacze z ziem: płockiej, sierpeckiej i gostynińskiej.
Płockie poetki- z prawej pani Wanda Gołębiewska.
    Z pozostałych tekstów, które należycie znalazły swoje miejsce w ''Naszych korzeniach'' są artykuły: Jarosława Ościłowskiego o zmianach hydronimii i hydrografii lewego dorzecza dolnej Narwii, Pawła Bogdana Gąsiorowskiego o źródłach sierpeckich rzek w powiecie tegoż ,czy nietuzinkowy tekścik Mariusza Samborskiego o brązowej siekierze ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

   Pośród różnorodności tematycznej pisma znalazł się uroczy tekst Jerzego Borowskiego o drewnianym kościółku w Drogiszce oraz artykuł Michała Sokołowskiego o swoim przodku: Arcybiskupie Janie Marcelim Gutkowskim. Materiały nader interesujące, jak i Emina Noińskiego o dobroczynnej działalności Hiacynty Noińskiej {1800-1884}, w Płocku a dziś pochowanej na warszawskich Powązkach. W piśmie nie zabrakło ponadto korespondencji z zagranicy, w tym przypadku z USA autorstwa Rose Marie Rozycki Pritts. Korespondentka przedstawiła w nim skomplikowane i trudne losy emigracyjne członków jej rodziny pochodzącej z miejscowości Radotki pod Płockiem.

Daniel Ratz w szalu, oraz Gunther Fuchs-dwaj ziomale :)
   Na 100 stronicach czasopisma odnajdziemy recenzje i polemiki regionalistyczne. Tekst Tomasza Kordali- redaktora naczelnego naszego pisma pt. ''Płock i północne Mazowsze na kartach literatury pięknej .Część druga: Władysław Herman i jego dwór Zygmunta Krasińskiego'', skupia się na analizie utworu z punktu widzenia regionalnego i historycznego. Absolutne mistrzostwo autora okrasza tekst z kilku rzadkiej urody fotografii samego Krasińskiego, jak i tytułowych stron omawianej powieści.

Sierpecki regionalista Tomasz Kowalski podczas prezentacji wykładu.
    Z inszych artykułów polecam tekst Tomasza Kowalskiego z uroczystości 150 rocznicy bitwy pod miejscowością Koziołek- z czasów Powstania Styczniowego 1863 roku, które odbyły się w Ligowie 28 kwietnia 2013 roku- zaś z lokalniejszych małe arcydziełko Adama Dariusza Kotkiewicza o autorskim spotkaniu płockiej poetki Wandy Gołębiewskiej z mieszkańcami Zakrzewa Kościelnego w tamtejszej remizie strażackiej. Poleciłbym, jeśli już nikogo nie zanudziłem :) również stricte muzealny przyczynek pióra Elżbiety Furmańskiej pt. " O płockim komplecie mebli sypialnych w stylu art deco, przekazanym bezpłatnie do Muzeum Mazowieckiego w Płocku w 2012 roku, i jego użytkownikach z ulicy  Zduńskiej 10 m. 3".

    Z recenzji warto wspomnieć tekst p. Andrzeja Kordali o książce wydanej przez Muzeum w Rypinie  pt. ''Przekleństwo matki" autorstwa F. S. Dmochowskiego. Cały  numer periodyka kończy się rubryką- listy do redakcji z różnego rodzajami  ciekawostkami, zdjęciami, oraz opiniami piszących  do redakcji. Chociażby artykuł Mariusza Mocka o historii i współczesności Grupy Rekonstrukcji Historycznej ''14 Pułku Strzelców Syberyjskich z Przasnysza'', na końcowych stronach pisma.

    Całość promocji ''Naszych korzeni'' uświęciły dwie multimedialne prelekcje p. Elżbiety Furmańskiej i sierpczanina Tomasza Kowalskiego. Ta pierwsza dotyczyła wspomnień rodzinnych prelegentki, zaś ta druga z punktu  widzenia naukowego- kolonizacji osadników niemieckich i olenderskich na Mazowszu  Płockim i Ziemi Dobrzyńskiej. Przyznam, iż wysłuchałem ich z największą uwagą, smakując każdą informację . Naprawdę było warto!


 


   

    

 

  

  

  

  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz