niedziela, 7 września 2014

Okiem fotoreporterskim Marka Siwanowicza z pochówku Róży i Piotra Bontemps w Płocku-Imielnicy

W dniu 23 sierpnia  2014 roku w podpłockim kościele w Imielnicy  miały miejsce uroczystości pogrzebowe Róży Eleonory i Piotra małżonków Bontemps. Żyli oni na przełomie XVIII i XIX wieku  w pobliskim Gulczewie. Sam Piotr Bontemps był francuskim generałem służącym w armii Księstwa Warszawskiego. Gdy wybuchło Powstanie Listopadowe 1830 roku, udzielił mu poparcia.

Warta honorowa przy trumnach małżonków Róży Eleonory i Piotra Bontempsów.
W maju 2013 roku archeolodzy z Muzeum Mazowieckiego w Płocku pod kierunkiem dr. Tomasza Kordali dokonali ekshumacji szczątków gulczewskich dziedziców. Stało się to podczas prac archeologicznych, które miały za zadanie odkrycie dawnej krypty, w nieistniejącym już drewnianym kościółku w którym ich pochowano. Warto tutaj zaznaczyć, iż przy wydatnym udziale wielu pasjonatów lokalnej historii i regionalistów amatorów. Muzeum Mazowieckie w Płocku w ten sposób kultywuje przebogate tradycje otwartości na niwie regionalizmu i ochrony dziedzictwa kulturowego tzw.Małej Ojczyzny.

Szczątki małżonków Bontemps złożono w niszy pod posadzką bocznej kaplicy w kościele pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Imielnicy. W ten sposób symbolicznie powróciwszy na łono gulczewskiego majątku, z którym byli tak zżyci. Świadczy o tym ważki epizod z ich historii, kiedy generał Piotr Bontemps ginie 20 sierpnia 1840 roku podczas pokazu broni artyleryjskiej w Rosji. [eksplozja ]. Pomimo odległości i na pewno sporych kosztów -żona Róża Eleonora w swej determinacji sprowadziła swego małżonka do Gulczewa i tu  raczyła go pogrzebać.

Uroczystościom pogrzebowym towarzyszył chór Pueri et Cantores Ploceses oraz grupa rekonstrukcji historycznej Pułku 4 Piechoty Księstwa Warszawskiego z Ostrołęki. Nie obyło się bez honorowej armatniej salwy na cześć małżonków Piotra i Róży Bontemps. Swoją obecnością zaszczycili potomkowie generała z szóstego pokolenia mieszkającego w Polsce, a także przedstawiciele władz francuskich.

Jako, że nie mogłem uczestniczyć w tym święcie płockiego regionalizmu, korzystam z uprzejmości kolegi Marka Siwanowicza i jego fotoreporterskiego oka :)  Wykonane zdjęcia są jego subiektywną relacją naocznego świadka. Dokumentują coś, co na stałe zagości w pamięci mieszkańców Płocka i okolic. 

Dziękuję Ci Marku...

Grupy rekonstrukcyjne z okresu napoleońskiego w kościele w Imielnicy.

Na wprost ołtarza...
Na pierwszym planie potomkowie w szóstym pokoleniu generała Bontemps z Polski.
Małżonkowie w drodze ku ciszy na wieki...
Żołnierze przy swoim generale ...
Zbigniew Miecznikowski z działu Archeologii Muzeum Mazowieckiego w Płocku podczas dokumentacji fotograficznej  uroczystości pogrzebowych.
Krzysztof Matusiak z działu Archeologii Muzeum Mazowieckiego w Płocku- także dokumentuje całość historyczną uroczystości.
Wojacy z Pułku 4 Piechoty Księstwa Warszawskiego z Ostrołęki.
Przed pochówkiem...
Miejsce pochówku generałostwa i tablica ku ich czci.
Zgromadzeni odtwórcy epoki napoleońskiej z Ostrołęki tuż przed honorową salwą armatnią.
Już po uroczystościach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz